Valves & More

Valves & more is opgebouwd uit een 2-daags programma dat plaatsvindt bij HORA en PERSTA of bij u op locatie. Het doel is de deelnemers inzicht te geven in hoe een proces bepalend is voor de keuze van een afsluiter. Wat moet men in acht nemen om een installatie "up-to-date" te houden en wat betekent een verandering in bedrijfsvoering voor de aanwezige appendages.

De onderwerpen zijn gerelateerd aan de ketelindustrie: thermische materiaalspanningen, toepassingen en constructies, ontwerp en betrouwbaarheid, giet- versus smeedmateriaal en natuurlijk de nieuwste ontwikkelingen in de appendagemarkt. Het inbrengen van vraagstukken is mogelijk en wordt gewaardeerd.

Uw deelname aan het seminar mag door uw werkgever zeer zeker gezien worden als een intensieve studieperiode, welke u voordeel oplevert bij de uitvoering van uw werkzaamheden. 

Voor wie is het seminar bedoeld?

Dit seminar is onmisbaar voor allen die werkzaam zijn in de industrie en energie-opwekking, zowel operationeel, inkooptechnisch als wel vanuit een management functie. Er wordt een groepsgrootte gehanteerd van ongeveer 15-25 deelnemers zodat er voldoende tijd beschikbaar is voor ieder individu.

Inhoud van het seminar

Veel voorkomende problemen in de ketelindustrie:

  • Thermische spanningen in de tussen- en eindkoelers, met als gevolg een enorm snelle materiaalveroudering. 
  • Problemen met de ontwateringssystemen, flashing en uitwassen van bestaande systemen.
  • Cavitatieproblematieken in het voedingswatersysteem te ondervangen.
  • Lekkende isolatiekleppen.
  • Turbine Bypass kleppen

HORA en PERSTA presenteren met trots de beschikbare mogelijkheden om de voorkomende problematiek te ondervangen.

De volgende editie van valves & more is op 5 en 6 november 2019.

wh fyb